Mr. Correljé Advocatuur is uw specialist in het huurrecht

Het huurrecht houdt zich kort gezegd bezig met alles wat te maken heeft met het huren dan wel verhuren van onroerende zaken. In de praktijk blijken verhuurders niet altijd voldoende op de hoogte van hun eigen rechten en plichten, en die van de huurder. Dit leidt soms tot conflicten. Een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het huurrecht kan in een dergelijke onverkwikkelijke situatie soelaas bieden. Ook voor uw huurrecht geschillen kunt u bij Mr. Correljé Advocatuur terecht.

Geschil met uw verhuurder?

Wordt u gedreigd met huisuitzetting, neem dan contact met ons op.