Juridische bijstand personen- en familierecht


Mr. Correljé Advocatuur is uw juridische baken in de woelige wateren van echtscheiding en erfrecht

Heeft u besloten om te gaan scheiden? Dan breekt een periode van grote onzekerheid aan. Naast de emotionele kant van de scheiding, moet er ineens veel geregeld worden. Mr. Correljé Advocatuur helpt u graag om eerlijk uit elkaar te gaan. Deskundig, betrokken en integer. Daar kunt u van op aan.

Echtscheiding? Schakel altijd een advocaat in


Om te scheiden moet er een zogenoemd 'echtscheidingsconvenant' worden ingediend bij de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Het verdient aanbeveling om te kiezen voor een raadsman of -vrouw die gespecialiseerd is in het familierecht. Uw advocaat adviseert u onder meer over de verschillende (juridische) stappen die ondernomen moeten worden. U kunt kiezen om samen één advocaat te nemen of een eigen advocaat om uw belang te behartigen. Er zijn diverse mogelijkheden en de meest voor de hand liggende of beste optie verschilt per situatie. Mr. Correljé Advocatuur denkt graag met u mee over een passende oplossing.

Heeft u een conflict over uw erfdeel?


Het erfrecht voorziet, al dan niet op basis van het testament, in de verdeling van de erfenis onder de erfgenamen

In een ideale wereld krijgt iedere nabestaande altijd het erfdeel waar hij of zij recht op heeft. De praktijk wijst vaak anders uit. Een conflict in de familie kan ertoe leiden dat u een advocaat nodig heeft om het erfdeel te ontvangen waar u recht op heeft. Mr. Correljé ondersteunt u graag met raad en daad om uw deel van de erfenis veilig te stellen.

Aandacht voor de alimentatie waar u recht op heeft


Als uw huwelijk onverhoopt teneinde is gekomen, heeft u mogelijk recht op alimentatie voor uzelf (partneralimentatie) of uw kinderen (kinderalimentatie). Alimentatie wordt betaald door uw partner en is er op gericht om u voldoende financiële draagkracht te bieden om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Middels een zogenoemde 'behoefteberekening' wordt bepaald of u in aanmerking komt voor alimentatie. De volgende stap is het berekenen van de draagkracht van degene die de alimentatie gaat betalen. Mr. Correljé Advocatuur helpt u graag met het berekenen van de alimentatie waar u recht op heeft. Bent u degene die mogelijk alimentatie moet gaan betalen? Dan beoordelen wij graag het alimentatie voorstel en voeren desgewenst het verweer bij de rechter.