Familierecht


Eerlijk uit elkaar

Een scheiding is al vervelend genoeg. Mr. Correljé Advocatuur zorgt dat de echtscheiding juridisch in goede banen wordt geleid. Wij ondersteunen u onder meer op het gebied van alimentatie en omgangsregelingen. Particuliere en zakelijke cliënten staan we bij op het gebied van het erfrecht.
Vertel me meer

 Arbeidsrecht


Bonje met de baas?

Weigert uw werkgever om (achterstallig) salaris te betalen? Wilt u ontslag nemen? Of heeft u als werkgever juist een geschil met een werknemer? Mr. Correljé Advocatuur staat u graag bij met rechtskundig advies en juridische daadkracht. Zo bepleiten we uw zaak op overtuigende wijze.
Vertel me meer

 Zakelijk geschil


Ondersteuning ondernemers

Mr. Correljé Advocatuur biedt juridische ondersteuning aan zowel particuliere als zakelijke cliënten. Heeft u een zakelijk geschil op het gebied van het huurrecht, verbintenissenrecht of incassorecht? Mr. Correljé Advocatuur vergroot de kans dat u de kwestie in uw voordeel beslecht.
Vertel me meer

 Gefinancierde rechtshulp


Beperkte financiële middelen?

Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw inkomen en uw eventuele vermogen moeten onder een bepaalde grens liggen. Heeft u recht op gesubsidieerde rechtshulp? Dan kunt u Mr. Correljé Advocatuur inschakelen om uw belangen te behartigen.
Vertel me meer

 Bestuursrecht


In bezwaar tegen het bestuur

Als particulier of ondernemer komt u onvermijdelijk in aanraking met de overheid. Soms leidt dit tot een geschil. Bent u het niet eens met de overheid? Mr. Correljé Advocatuur ondersteunt u met een bezwaar- en beroepsprocedure op maat. Zo helpen wij u graag om uw recht te halen.
Vertel me meer

 Huurrecht


Conflicten?

Het huurrecht houdt zich kort gezegd bezig met alles wat te maken heeft met het huren dan wel verhuren van onroerende zaken. In de praktijk blijken verhuurders niet altijd voldoende op de hoogte van hun eigen rechten en plichten, en die van de huurder. Dit leidt soms tot conflicten.
Vertel me meer

Gefinancierde rechtshulp

In sommige gevallen kan Mr. Correljé Advocaten u gratis rechtshulp bieden. Uw jaarinkomen en eigen vermogen moeten hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals u in de groene kaders hiernaast kunt lezen.

Eenmalige eigen bijdrage

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp? Dan betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wilt u meer weten over de eigen bijdrage? Neem contact op.

Heffingsvrij vermogen

Om in aanmerking te komen voor gratis rechtshulp, mag uw eigen vermogen niet hoger zijn dan de heffingsvrije grens.

Beperkt jaarinkomen

Gratis rechtshulp? Voor alleenstaanden geldt een inkomensgrens van € 25.200,-. Bij ouders (alleenstaand of gehuwd) bedraagt deze € 35.600,-.