Mr. Correljé Advocatuur biedt gefinancierde rechtshulp


Heeft u beperkte financiële middelen en raakt u verwikkeld in een rechtszaak? Dan heeft u mogelijk recht op gesubsidieerde rechtsbijstand

Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw inkomen en uw eventuele vermogen moeten onder een bepaalde grens liggen. Meer informatie over inkomensgrenzen vindt u op de website Rechtsbijstand.nl. Heeft u recht op gesubsidieerde rechtshulp? Dan kunt u Mr. Correljé Advocatuur inschakelen om uw belangen te behartigen. Mr. Correljé zet zich volledig in om uw recht te halen. Daar kunt u van op aan.

Krijgt u rechtsbijstand? Dan betaalt u altijd een eigen bijdrage


De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u een vergoeding voor rechtsbijstand (ook wel een 'toevoeging' genoemd) ontvangt. Het al dan niet toekennen van gesubsidieerde rechtsbijstand en de hoogte van de toevoeging wordt bepaald op basis van informatie over uw inkomen en eventuele vermogen. Deze gegevens worden opgevraagd bij de Belastingdienst. U betaalt in alle gevallen een eigen bijdrage voor gefinancierde rechtshulp. De hoogte van deze bijdrage wordt eveneens vastgesteld op basis van uw inkomen en eventuele vermogen.

Hoe vraagt u gefinancierde rechtsbijstand aan?


Uw advocaat of mediator kan gesubsidieerde rechtshulp voor u aanvragen

Heeft u een financiële tegemoetkoming nodig om de kosten van uw advocaat te kunnen betalen? Dan kan uw advocaat of mediator gefinancierde rechtsbijstand voor u aanvragen. Mr. Correljé Advocatuur werkt ook met gefinancierde rechtshulp. Dat betekent dat u dit advocatenkantoor te allen tijde kunt inschakelen voor uw juridische geschil.

Welke kosten krijgt u precies vergoed bij gesubsidieerde rechtshulp?


Gefinancierde rechtsbijstand is een tegemoetkoming die u ontvangt om de kosten van een advocaat of mediator te kunnen voldoen. Naast de genoemde 'toevoeging' zijn er ook kosten die voor uw eigen rekening komen. Zo betaalt u bijvoorbeeld zelf de proceskosten wanneer u uw rechtszaak verliest. Krijgt u gelijk van de rechter? Dan komen de proceskosten voor rekening van de tegenpartij. Ook griffierechten vallen niet onder de gefinancierde rechtshulp. Het enige dat u kunt doen is om vermindering van de griffiekosten vragen. Hier kan uw advocaat u bij helpen.