Rechtsbijstand bij uw geschil met de overheid


Bent u verwikkeld in een strijd met de overheid? Bel Mr. Correljé Advocatuur

Het bestuursrecht definieert de regels waaraan de overheid zich dient te houden. Bent u van mening dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld jegens uw persoon? Dan kunt u een rechtszaak starten, in dit geval ook wel een bestuursrechtelijke procedure genoemd. Een dergelijke rechtszaak komt in de praktijk doorgaans neer op het aantekenen van bezwaar of beroep tegen een door de overheid genomen beslissing. Grosso modo zijn er twee soorten overheidsbesluiten: de beschikking (gericht op het individu) en het besluit van algemene strekking (gericht op een bepaalde groep).

In bezwaar of beroep tegen een beschikking of besluit van algemene strekking


Heeft u ten onrechte een beschikking ontvangen over teveel ontvangen huurtoeslag of zorgtoeslag? Of bent u het oneens met de beschikking waarin te lezen staat dat de gemeente u de gewenste bouwvergunning niet verstrekt? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beschikking. Hetzelfde geldt uiteraard voor een besluit van algemene strekking, zoals een bestemmingsplan of verordening. Mr. Correljé Advocatuur heeft ruime ervaring met het bestuursrecht en kan derhalve uw geschil met de overheid, van gemeente tot staat, in uw voordeel beslechten.